Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Meld deg på NOK 2018!

Kjære alle kolleger! Påmeldingen til NOK 2018 er nå åpnet. Frist for abstrakt påmelding er 1. april 2018.
Morten C. Moe og Bente Haughom
5. februar 2018

Dette gjelder også påmelding for Abstrakt som FREE PAPER eller POSTER, som er en utmerketanledning for å presentere forskning, en spennende kasustikk eller en ny metode for kollegaer – vi kan garantere diskusjon!

Gå til www.nok2018.com for å melde deg på.

22.-25. august er det perfekte tidspunktet å besøke Oslo, og vi har en aktiv arrangementskomité som arbeider på spreng for å lage de beste rammer om kongressen, inkludert mottakelse i vår storslåtte Oslo Rådhus og en uforglemmelig kongressmiddag ved Den Norske Opera & Ballett. Da det er noe begrenset med plasser til mottakelsen i Oslo Rådhus, anbefaler vi at du melder deg på så tidlig som mulig.

Temaet for kongressen er “The future burden and possibilities in ophthalmology", og vi er i ferd med å sette sammen et meget variert og spennende vitenskapelig program som vil gå parallelt i tre plenumsaler.

Som tidligere vil det også arrangeres en egen Young Ophthalmology (YO) dag som har et meget imponerende program med både nordiske og internasjonale foredragsholdere. I tillegg arrangerer de dry-lab både for katarakt, strabisme og glaukomkirurgi.

Det arrangeres også en egen Allied Health dag med et skreddersydd program både for sykepleiere, optikere, ortoptister og teknikere som vi håper kan være interessant for ansatte ved landets øyeavdelinger, hos avtalespesialister og private klinikker.

Vi minner også om at det ikke vil bli arrangert noe eget høstmøte for 2018, og generalforsamlingen for NOF vil finne sted fredag 24. august som del av NOK 2018.

Vi sees i Oslo den 22.-25. august!

Vennlig hilsen

Morten C. Moe og Bente Haughom
På vegne av organisasjonskomiteen for NOK 2018.