Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Oppnevning av spesialitetskomiteen i øyesykdommer fra perioden 1. januar 2019

I fagstyrets møte 18. desember 2018 ble det oppnevnt nye medlemmer/ varamedlemmer i spesialitetskomiteen i øyesykdommer. Spesialitetskomiteens virksomhetsperiode er fra 1. januar 2019.
11. februar 2019

Spesialitetskomiteen ble i samsvar med forslag fra vedkommende fagmedisinske forening og fagutvalg for leger i spesialisering gitt slik sammensetning:

  • Leder Monica Sneve 2 år
  • Medlem Eyvind Rødahl 2 år
  • Medlem Erlend Sødal 2 år
  • Medlem Peter Lane 4 år
  • LIS-representant Thomas A Woldmo
  • Varamedlem Anne Linn Vatne Jacobsen 4 år
  • Varamedlem 4 år
  • LIS-vararepresentant Josephine P Holtan

Konstituering av spesialitetskomiteen:

Det bes om at spesialitetskomiteen tar initiativ til et første møte og orienterer sekretariatet om tid og sted. Ved behov for et overlappende møte med gammel komité gi beskjed til sekretariatet om dette.

Sekretariatet deltar gjerne for utdypende informasjon om komiteens arbeid i første møte med ny komité.

Spesialitetskomiteene kan selv bestille møterom. Møter som skal holdes i Legenes hus bookes hos sentralbord@legeforeningen.no

Spesialitetskomiteen konstituerer seg i første møte:

  • Velger en nestleder
  • Velger en sekretær

Det bes også om at 3 av komiteens spesialister utpekes som sakkyndige i spesialistgodkjenningssaker. Det vises til dokument om spesialitetskomiteens viktigste arbeidsoppgaver. Sekretariatet må så snart som mulig få informasjon om hvem som skal ha denne oppgaven.