Norsk onkologisk forening

Fagmedisinsk forening for onkologer

Norsk onkologisk forening (NOF) ble stiftet i 1986 og jobber for: 

  1. Å styrke onkologien som fag
  2. Bidra til debatt om onkologi i Norge
  3. Arbeide for medlemmenes faglige interesser

En onkolog er en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi. Onkologi er læren om og kunnskapen om kreftsykdommer. 

En pille som knuser kreft
Spesialist forteller om arbeidshverdagen