Norsk onkologisk forening

Onkonytt

Bladet er vårt fagmedisinske tidsskrift og feiret 15-årsjubileum i 2018. Fra bladets begynnelse har en av hovedmålsetningene vært å bidra til fellesskapet i det norske onkologiske miljøet og i Norsk onkologisk forening.

På nettstedet onkonytt.no kan du holde deg oppdatert gjennom faglige artikler og laste ned presentasjoner fra OnkoLiS.

Onkonytt sin logo