Norsk stråleterapimøte 2023

Årets stråleterapimøte går 19. – 20. oktober 2023 på Thon hotel Opera. Bli med på møtet. Tema for møtet er lungecancer.
Norsk stråleterapimøte 2023