Norsk onkologisk forening

Aktuelle saker

Norsk stråleterapimøte 2021

Årets stråleterapimøte arrangeres på Thon hotel opera i Oslo den 23. - 24. september. Bli med på møtet. Tema for møtet er Palliativ behandling med fokus på hypofraksjonering.
12. august 2021
Norsk stråleterapimøte 2021 plakat.
Norsk stråleterapimøte 2021 plakat.