Norsk onkologisk forening

Fag

Stipend

Gjennom reklameinntekter fra OnkoLis og andre arrangementer, og gjennom medlemskontigenten til Legeforeningen, har NOF mulighet til å dele ut fagstipender.
3. april 2019

NOF har avsatt midler til 15 fagstipend for deltakelse ved ulike konferanser, kongresser, kurs eller for hospitering ved annen institusjon. NOF dekker inntil kr 15 000,-  av dokumenterte utgifter til kursavgift, reise og opphold*. Stipendet utbetales innen 3 måneder etter reisen etter innsendt reiseregning med kvitteringer. Det forventes at de som får tildelt fagstipend bidrar som foredragsholder ved en av NOFs arrangementer eller med artikkel/referat i OnkoNytt.

Søknader kan sendes på e-post til Arne Stenrud Berg mail. Søknader vil prioriteres ihht. dato for  mottatt søknad. Skjema for reiseregning finnes under.

*Reise og opphold dekkes etter retningslinjer fra Legeforeningens fond III: "Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 950 per natt innenlands og inntil kr 1100 per natt utenlands. Rimeligste reisemåte skal benyttes. Drosje refunderes kun i særskilte tilfeller. Diettutgifter refunderes ikke"