Norsk onkologisk forening

Fag

Stipend NOF 2022

Gjennom reklameinntekter fra OnkoLis og andre arrangementer, og gjennom medlemskontigenten til Legeforeningen, har NOF mulighet til å dele ut fagstipender.
3. april 2019