Norsk onkologisk forening

Fag

Stipend

Gjennom reklameinntekter fra OnkoLis og andre arrangementer, og gjennom medlemskontigenten til Legeforeningen, har NOF mulighet til å dele ut fagstipender.
3. april 2019

Norsk Onkologisk Forening utlyser for medlemmene inntil 15 fagstipender som kan brukes til faglige formål som konferanser, kurs, hospitering o.l.

Mottakere vil få refundert inntil 15.000 kr av dokumenterte utgifter innenfor kalenderåret 2020 til kursavgift, reise og opphold. Kost dekkes ikke.

Tildeling av stipend forutsetter innlegg i Onkonytt etter nærmere avtale med redaksjonen v/Rene van Helvoirt (rene.helvoirt@sshf.no).

Søknad sendes Åse Vikesdal Svilosen (aasevs@gmail.com) innen 1. mars 2020 og skal inneholde navn, stilling, arbeidssted og opplysninger om formålet. Beslutning om tildeling fattes av styret før 1. april. Søkere som ikke har mottatt fagstipend de siste 2 årene og som ikke mottar andre stipender fra NOF prioriteres, deretter ved loddtrekning. Stipendet utbetales innen 3 måneder etter innsendt reiseregning med kvitteringer.