Den 8. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse(MUSS-konferansen)

7. og 8. november 2019

Konferansen arrangeres på Comfort Hotel Runway på Gardermoen og er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse. 
Mer informasjon om påmelding, program og innsending av abstrakter finnes på konferansens hjemmesider.