Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

2019

EFORT Webinar ”Patellofemoral Instability in Children” 27. mai kl. 20.00

EFFORT Webinar om patellofemoral instabilitet hos barn med bl.a. Kjetil Holen og Christian Øye fra St.Olavs.