Norsk ortopedisk forening

2019

FSH practical training sessions – høst 2019/vår 2020

FHS kjører tre praktiske kurs i løpet av høsten.