Kurs i ultralyd for muskel/skjelett

Kurs i ultralyd for muskel/skjelett ved Hvidovre Hospital, København 18.-20.september 2019.

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 23. Kursus i

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD

På Hvidovre Hospital

Billeddiagnostisk afdeling, GILDHØJ Privathospital
18. til 20. September 2019 
 

Sted:               Auditorium 1, HVIDOVRE Hospital.

Form:              3 dages eksternatkursus med forelæsninger, patient-demonstrationer og praktiske øvelser.

Målgruppe:     Radiologer, Ortopædkirurger, Reumatologer og andre interesserede.

Indhold:          Basale fysiske principper. Teknik og apparatur. Normal anatomi. Kliniske applikationer herunder: skulder, hofte, knæ, ankel/fod, albue, håndled/hånd, power Doppler, ultralyd-vejledte interventionelle procedurer (biopsi, drænage, steroid injektioner).

Deltagerne skal selv udføre ultralydundersøgelser af bevægeapparatet.

Akkreditering:  Kurset anbefales af :   

Dansk Radiologisk Selskab giver 18 CME-point)                                          Dansk Ortopædkirurgisk Selskab
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Dansk Reumatologisk Selskab
European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR)

Kurset tildeles 18 CME-point og svarer til EFSUMB´s level 1 kursus (European Federation for Societies in Ultrasound in Medicine and Biology).

Kursusledere:  Michel Court-Payen, Overlæge, PhD, Billeddiagnostisk afdeling, Gildhøj Privathospital. Akram Dakhil Delfi, Overlæge, Radiologisk afdeling, Herlev Hospital. Merete Kønig, Overlæge, PhD, Radiologisk afdeling, Gentofte Hospital

Undervisere:   Danske forelæsere med erfaring indenfor muskuloskeletal ultralyd.

Gæsteforelæsere:              Philippe Peetrons, Centre Hospitalier Molière, Bruxelles, Belgium. Eugene macNally, Oxford Musculoskeletal Radiology, Oxford, U.K.

Kursusafgift:  3.700 kr., som inkluderer frokostbuffet og kaffe. Kursusafgiften for medlemmer af de ovennævnte selskaber, som godkender kurset, samt associerede skandinaviske selskaber, er reduceret til 3.500 kr.

Tilmelding:     ultralyd16@gmail.com

Kursussekretær Annette Matthiesen    senest den 6. september 2019.