Norsk helseatlas i ortopedi er lansert!

Atlaset viser geografiske variasjoner i forbruksrate av artroskopi ved degenerative knelidelser, operativ behandling av håndleddsbrudd, lumbale prolaps, spinal stenose og fremre korsbåndsskader.
Kart over Norge fra Norsk helseatlas sine nettsider
Kart over Norge fra Norsk helseatlas sine nettsider

Ved ankelbrudd og kneleddartrose er det moderate variasjoner, mens hofteleddsartrose og hoftebrudd har mindre variasjon i operasjonsrater.

Helseatlaset er utviklet av Helse Vest RHF og Helse Nord RHF på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. Norsk ortopedisk forening har deltatt via kvalitetsutvalget og innspill fra Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Nasjonalt hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister, og Bruddregisteret i Helse Stavanger.