Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

2021

Høstmøtet 2021 - Breaking news

Høstmøtet 2021 flyttes til Radisson Blu Scandinavia (Holbergs plass). Oppdatering kommer fortløpende.
6. oktober 2021
Hovedinngang Radisson Blu Scandinavia by Radisson Blu Scandinavia
Radisson Blu Scandinavia