MUSS konferansen 4. - 5.november 2021

Logo muskelskjelett MUSS

Invitasjon til den 10. Nasjonale forskningskonferanse- muskelskjeletthelse (MUSS)

Sted: Webinar og Comfort hotel Runway, Hans Gaarders vei 27, Gardermoen

Tid: 4.-5. november 2021

Meld deg på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag om e-helse og kunstig intelligens. Konferansen er aktuell for forskere, helsepersonell, brukere, klinikere og andre som er interesserte i muskelskjeletthelse.

Hybridkonferanse

Vi satser på å arrangere en konferanse med fysisk tilstedeværelse på Comfort Hotel Runway, Gardermoen i tillegg til webinar. Hvis det skulle bli vanskelig å holde konferansen med fysisk oppmøte på grunn av Covid-19, vil alle få omgjort sin påmelding til digital deltakelse.   

Abstrakt - frie foredrag/posterpresentasjon

Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 17. september 2021. Vi ønsker sammendrag fra studier i alle faser - fra planlagte prosjekter til publiserte arbeider. Slik får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet.

Utdeling av tre priser

På årets konferansen blir det delt ut en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. Utdeling av de tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet.

Påmelding 

https://www.trippus.net/muss2021/deltaker

For mer informasjon om konferansen og godkjente kurspoeng, se: www.muss.no

 

Med vennlig hilsen,

Det koordinerende forskningsmiljø for satsingen v/ FORMI, OUS-Ullevål

John-Anker Zwart, Margreth Grotle, Kjersti Storheim og Linda M. Pedersen.

For mer informasjon, ta kontakt med Linda M. Pedersen

e-post: limped@ous-hf.no, tlf.nr: 91106219