Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

2022

Seminar i senetransposisjoner 31.3-2.4 Thessaloniki

31.3-2.4 arrangeres FESSH anbefalt kurs i senetransposisjoner i Thessaloniki. Kurset vil foregå på kadaver.

7. februar 2022
Plakat med informasjon om kurset

For mer informasjon se kursets hjemmeside:

www.tendontransferseminar.com/7thseminar/