Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

2022

Traumeseminar Humerusfrakturer 9-10 juni på Sola Strand Hotell

Norsk forening for Ortopedisk Traumatologi ønsker nok en gang velkomment til Traumeseminar 9. og 10. juni Denne gangen er temaet Humerusfrakturer. Vi kan friste med en rekke spennende tema som presenteres av dyktige instruktører (se program).
 
Møtet er godkjent med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 
Seminaret holdes på ærverdige Sola Strand Hotel, ca 3 min. kjøretur fra Sola flyplass, Stavanger.
Kursavgiften er kr 3900.-     Hotell kommer i tillegg.
2. februar 2022
Bilde av Sola Strand hotel Foto: Sola Strand hotel

Torsdag 9.juni
                                                          

11.00 Velkommen v/ Erik Sundqvist
11.15 Mentimeter kasuistikker v/ Kaare Midtgaard
11.30 Humerus skaft: Indikasjon for operasjon v/ Pierter Oord
11.45 Humerus skaft: Plate ORIF v/ Kaare Midtgaard
12.00 Kaffe
12.15 Humerus skaft: Plate MIPO v/ Henrik Fuglesang
12.30 Humerus skaft: Nagle v/ Erik Sundqvist
12.45 Humerus skaft: Non union v/ Jostein Skorpa Nielsen
13.15 Lunsj
13.45 Kasuistikker – humerus skaftfraktur Fakultet
14.00 Kasuistikker Fakultet
14.15 Kasuistikker Fakultet
14.30 Kaffe  
14.45 Proksimale humerus frakturer/ etasjefrakturer v/ Jostein Skorpa Nielsen                                                      15.00 To-parts frakturer: Operativ vs konservativ behandling v/ Randi Hole                                                    15.15 Tre/firepartsfrakturer: Operativ vs konservativ behandling v/ Anette Wikerøy                                                      

15.30 Proksimale humerus: Platefiksasjon v/ Randi Hole
15.45 Proksimale humerus: Nagle v/ Anette Wikerøy
16.00 Kaffe
16.15 Proksimale humerus: Protese v/Tore Fjalestad
16.30 Tuberkulum majus – er dette ukomplisert? v/ Henrik Fuglesang
16.45 Lange bicepssene: bevare eller ofre? V/ Erik Sundqvist
17.00 Fysioterapeutens rolle
19.00 Middag
 

Fredag 10. juni
09.00 Kasuistikker: Proksimale humerusfrakturer Fakultet
09.15 Kasuistikker Fakultet         
09.30 Kasuistikker Fakultet
09.45 Proksimale humerus: Frakturluksasjoner v/ Randi Hole
10.00 Intraartikulære frakturer/ Caput splitt v/ Pierter Oord
10.15 Frozen shoulder v/ Arne Eisel
10.30 Infeksjon v/ Yngvar Krukhaug
10.45 Kaffe
11.00 Peri-implantatfrakturer v/ Yngvar Krukhaug
11.15 Plexusskader v/ Arne Eisel
11.30 Nonunion/ Avaskulær nekrose v/ Tore Fjalestad                                               
11.45 Kasuistikker Fakultet
12.00 Kasuistikker Fakultet
12.30 Avslutning v/ Erik Sundqvist            
12.45 Lunsj og avreise         

PÅMELDING
Norsk Forening for Ortopedisk Traumatologi
Seminar om Humerusfrakturer
Solatstrand hotell, Stavanger, 9.-10. juni
 
Påmelding til seminar skjer ved innbetaling av kursavgift kr 3900.- til                kontonummer 1503 18 46797. Merk innbetaling med navn.
Bestilling av overnatting går gjennom oss, ved utfylling av skjema under. Overnatting betales direkte til hotellet ved utsjekk.

Påmelding seminar:

  • Navn
  • Sykehus
  • Mailadresse
  • Mobilnummer

Bestilling hotell: Skriv hvilket alternativ du ønsker

  • Overnatting 9-10.6 inkludert lunsj, 3-retters middag 9.6, frokost 10.6 (lunsj avreisedag er ikke inkludert) kr 2326
  • Lunsj avreisedag kr 581

For de som ikke bestiller overnatting:

  • Dagpakke 9.6 inkl lunsj og pausemat kr 581
  • Middag 9.6 kr 595
  • Dagpakke 10.6 inkl lunsj og pausemat

Skriv om du har noen allergier.

Påmelding til ench@sus.no. Skriv hvilke alternativ du ønsker for mat og overnatting.

 


 


 

Ja, jeg ønsker å delta på traumeseminaret

Velg alternativ