24 th Efort Congress 24-26 mai 2023

Den 24. Efort kongressen blir arrangert i Wien 24-26 mai 2023.
Bybilde Wien. Kilde Colourbox

Det er nå mulig å sende inn abstrakt til kongressen - følg linken under

https://congress.efort.org/

Siste frist for innsending av abstrakt er 15.11.22