NOF Congress 12-14.6 2024

Nordisk Ortopedisk Forening arrangerer den 61. NOF kongressen i juni 2024 i Nederland. Sett av datoene allerede nå.
vindmølle i Nederland. Kilde colourbox

Følg oppdatering om kongressen på

https://www.norf.org/event/61th-nof-congress-2024/