Basiskurs i albuekirurgi 4.-6. juni 2024

Basiskurs i albuekirurgi arrangeres i Trondheim 4.- 6. juni 2024
Nidelva i Trondheim sett fra luften. Foto: Istockphoto.com
Nidelva, Trondheim

Nasjonal Kompetansetjeneste i Albuekirurgi og St. Olavshospital arrangerer basiskurs i albuekirurgi for både LIS og overleger 4. - 6. juni 2024. Kun 24 plasser!

Meld deg på ved å sende epost til ktak@ous-hf.no innen fristen 31. mars.

For mer informasjon om kurset, se nettsiden:

www.albue.no