18. januar 2013 Trude Gundersen

«Slipped capital femoral epiphysis. Diagnostics, treatment and long-term outcome».
Trude Gundersen Lehmann
Trude Gundersen Lehmann

I løpet av barne- og ungdomsårene skjer det en betydelig lengdevekst av knoklene. Denne veksten skjer i vekstskiver, kalt epifyse på fagspråket, som er lokalisert i enden av knoklene. I lårbeinet finnes det en slik vekstskive i overkant av lårhalsen- mellom denne og hoftekulen. I puberteten kan vekstskiven svekkes og hoftekulen gli bakover og nedover. Denne lidelsen kalles epifysiolysis capitis femoris eller bare epifysiolyse, og er en av de vanligste hoftesykdommer hos tenåringer. Ungdom mellom 10 og 16 år rammes oftest, og symptomene er halting og smerte i lyske, lår og kne. Behandlingen er operasjon som forhindrer videre glidning, og reduserer risikoen for senere slitasjeforandringer i hofteleddet. Tidlig diagnose og behandling er viktig. 

Lehmann har sett på forekomst, behandling og langtidsresultater ved epifysiolyse. Pasienter behandlet i perioden 1990-2007 med en operasjonsmetode utviklet ved Haukeland Universitetssykehus ble etterundersøkt. Operasjonsmetoden hadde gode resultater både på kort og lang sikt. 20 av 67 var operert på begge sider, men ved etterkontrollen fant man at 12 til sannsynligvis hadde hatt en epifysiolyse på motsatt side, med få eller ingen symptomer. Sykehusets retningslinjer er derfor nå endret, slik at begge hofter opereres i samme operasjon. 

Lehmann og hennes kollegaer gjennomførte også en studie av alle født i 1989 ved Haukeland Universitetssykehus. Oppfølgingsstudien viste at tegn til epifysiolyse forekommer i langt større grad (7%) enn hva man tidligere har vært klar over, med økt risiko for slitasjegikt. I avhandlingen kommer det imidlertid frem at pasienter under 40 år med en totalprotese i hoften grunnet epifysiolyse, klarer seg fint. De hadde bedre livskvalitet enn pasienter med protese grunnet andre barnehoftelidelser og sammenlignbar livskvalitet med andre ikke hofteopererte i samme aldersgruppe. Det er likevel viktig at pasientene oppdages tidlig for å sikre best mulig prognose. 

Personalia:
Trude Gundersen Lehmann (f. 1977) fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2004. Turnustjeneste ble gjennomført på Haukeland Universitetssykehus og ved det kommunale legekontor i Meland kommune. Hun startet etter dette sitt forskningsarbeid ved Ortopedisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Kirurgisk Institutt, UiB med økonomisk støtte fra Frank Mohn Stiftelse, Helse Vest og Arthritis Reasearch Campaign, UK. Hovedveileder har vært professor Lars Birger Engesæter og medveileder professor Karen Rosendahl.