20. september 2013 Lene Laborie

Hoftelidelser hos barn og unge voksne i Bergen
Lene Bjerke Laborie
Lene Bjerke Laborie

«Hip Dysplasia and Femoroacetabular Impingement. 
Studies in newborns and young adults with focus on Radiology and Clinical Epidemiology». 

Hofteleddsdysplasi (HD) ses hos 2-4 prosent av alle nyfødte. Tilstanden er vanligst hos jenter, og innebærer en grunn hofteskål, ofte kombinert med et ustabilt leddhode. HD oppdages vanligvis i nyfødtperioden, ved klinisk undersøkelse og/eller ultralyd. Ved tidlig diagnose vil en ”hoftepute” ofte være tilstrekkelig behandling. Ved senoppdagede tilfeller kan gips eller operativ behandling være aktuelt. 

Alle nyfødte med økt risiko for HD (seteleie, familiehistorie eller klinisk ustabile hofter) som er født ved KK i Bergen er siden 1990 blitt undersøkt med ultralyd, i tillegg til kliniske tester. Laborie har vist at dette bedrer diagnostikken i form av langt færre senoppdagede tilfeller. Behandlingsandelen er litt høyere sammenliknet med klinisk testing alene, men antall barn som følges opp er betydelig redusert. Laborie og kollegaene mener nyfødtscreening med selektiv ultralyd kan anbefales videre. 

Som et ledd i ph.d.-arbeidet undersøkte Laborie og kolleger hoftene hos vel 2000 unge voksne født i 1989. Alle hadde deltatt i en hoftestudie som nyfødte, der effekten av tre ulike screeningstrategier for HD ble evaluert. Til tross for at ultralyd var nyttig i tidligdiagnostikken, ble det ikke påvist forskjeller i langtidsutkomme av strategiene, dvs. forskjell i forekomst av røntgenologisk HD hos unge voksne. 

Impingement i den voksne hoften innebærer økt kontakt mellom hofteskålkanten og hoftekulen/lårhalsen, grunnet mekaniske og anatomiske forhold. Diagnosen baseres på symptomer, kliniske tester og bildediagnostikk. 

Oppdaterte normalmaterialer for røntgenmål tilknyttet HD og impingement hos unge kvinner og menn er blitt utarbeidet basert på 1989-årskullet. Forekomsten av ulike røntgenfunn og en klinisk test tilknyttet impingement er blitt undersøkt, og synes å være relativt vanlig, særlig blant unge menn. Kunnskap om utbredelse av røntgenfunn tilknyttet impingement i en generelt frisk, ung befolkning kan være nyttig for videre retningslinjer for behandling og oppfølgning. 

Personalia:
Lene Bjerke Laborie (f. 1980) er fra Bergen, og utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2006. «Hofte-89»-studien tilknyttet ph.d.-prosjektet ble gjennomført i 2007-09. Etter turnus startet hun i 2009 i forskerstilling ved Radiologisk avdeling, Seksjon for Barn, Haukeland Universitetssykehus og Kirurgisk Institutt, UiB. Hun og forskergruppen har samarbeidet med kolleger ved Institute for Child Health i London. Hovedveileder har vært prof. Karen Rosendahl og medveileder prof. Lars B. Engesæter.