31. januar 2014 Sven Young

Vellykket kirurgisk bruddbehandling i lavinntektsland
Sven Young
Sven Young

”Orthopaedic Trauma Surgery in Low-Income Countries. Follow-up, Infections and HIV”. 

Sven Young har i sitt doktorgradsarbeid tilbakevist myter om moderne kirurgisk bruddbehandling i lavinntektsland. 

En vanlig myte er at det i mange lavinntektsland i Afrika og Asia er større behov for å behandle og forebygge smittsomme sykdommer enn skader. En annen myte er at det i disse landene blir for mange infeksjoner etter operasjonene, slik at dette ikke kan anbefales. Mytene motarbeider innføring av moderne kirurgisk skadebehandling i lavinntektsland og har medført at man i mange av disse landene behandler folk som har brukket lårbeinet med strekk og langvarig sengeleie, en behandlingsform vi forlot i vår del av verden for over 50 år siden. 

I sitt doktorgradsarbeid har Young studert resultatene etter operativ bruddbehandling i lav- og mellominntektsland der slik behandling er tatt i bruk. Det viste seg at infeksjonsraten slett ikke var så mye høyere enn i rike land, slik mange tror, på tross av et mer alvorlig skadepanorama, få ressurser og dårlig infrastruktur. Fare for infeksjon bør derfor ikke brukes som et argument mot å innføre kirurgisk behandling av brudd i lavinntektsland. 

Young har også studert pasienter som ble operert for lårbeinsbrudd i Malawi, og forsøkte å oppsøke dem som ikke kom til kontroll. I denne studien ble det funnet at folk ofte ikke kom til kontroll hvis de ikke hadde plager, fordi transport tilbake til sykehuset ble for dyrt. Over 70 prosent av alle som brakk lårbeinet i denne studien var blitt skadet i trafikken. Dette er ikke overraskende med tanke på at trafikkulykker på verdensbasis er den hyppigste årsak til død hos unge mennesker, og at 97 prosent av alle dødsfall hos unge mennesker skjer i lav- og mellominntektsland. Over 17 prosent av pasientene i studien var HIV-positive. HIV-positive skadepasienter så ikke ut til å ha en vesentlig økning i risiko for infeksjon etter kirurgi, men studien tyder på at denne gruppen likevel kan ha noe økt postoperativ dødelighet. 

Personalia:
Sven Young er spesialist i ortopedisk kirurgi og overlege på Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Fra 2008 har han arbeidet med oppstart av utdanning av kirurger ved et av Haukelands samarbeidssykehus, Kamuzu Central Hospital i Malawi. Doktorgradsprosjektet utgår fra Klinisk institutt 1, Det medisinsk-odontologiske fakultet, og har vært finansiert av Helse Vest. Hovedveileder er prof. Leif Havelin og medveiledere prof. Lars B. Engesæter, prof. Stein Atle Lie og dr. Geir Hallan.