8. februar 2013 Håvard Dale

Infeksjon i kunstige hofteledd, et økende problem
Håvard Dale
Håvard Dale

“Infection after primary hip arthroplasty; epidemiology, time trends and risk factors in data from national health registers”. 

Hvert år får vel 11 000 nordmenn innsatt en hofteprotese (kunstig hofteledd), oftest som en følge av slitasjegikt, leddgikt eller lårhalsbrudd. De aller fleste får mindre smerter og bedre funksjon etter operasjonen, men noen få pasienter får alvorlige komplikasjoner. En slik alvorlig komplikasjon er infeksjon rundt protesen. Målet med dette doktorgradsarbeidet var å studere endringer i forekomsten av slike proteseinfeksjoner, hvilke pasienter som er mest utsatt for å få infeksjon, hva som er risikofaktorer og hvilke tiltak som kan beskytte mot slike infeksjoner. 

Studien omfattet hofteprotesepasienter som i perioden 1987-2011 er blitt registrert i Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt hoftebruddregister, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Norsk pasientregister og/eller det Nordiske leddproteseregisteret (NARA). 

Tre prosent av pasientene fikk en eller annen form for sårinfeksjon etter hofteproteseoperasjonen, mens knapt en prosent av pasientene ble operert på nytt på grunn av infeksjon rundt protesen. Til tross for mange forebyggende tiltak synes infeksjonsforekomsten å øke. I dag er det over tre ganger så høy fare for å måtte reopereres på grunn av proteseinfeksjon som tidlig på 90-tallet. Forklaringen på denne økningen kan være at bakteriene som gir infeksjon er blitt mer motstandsdyktige mot forebyggende tiltak, og at flere av pasientene som nå får proteser har sykdommer som øker risikoen for infeksjon. Noe av årsaken kan også være at legene har blitt flinkere til å påvise og rapportere infeksjoner. 

Personalia:
Håvard Dale studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og arbeider som spesialist i ortopedisk kirurgi på Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for kirurgiske fag ved det Medisinsk-Odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Professorene Lasse Engesæter, Leif Havelin og Birgitte Espehaug har vært veiledere.