8. november 2013 Ingvild Øvstebø Engesæter

Hofteleddsdysplasi hos unge voksne
Ingvild Øvstebø Engesæter
Ingvild Øvstebø Engesæter

«Hip dysplasia in young adults». 

Hofteleddsdysplasi er en tilstand hvor hofteleddet er ufullstendig utviklet og hofteskålen er grunnere enn normalt. Dette disponerer for instabilitet i hofteleddet, og lårhodet kan helt eller delvis gli ut av hofteskålen. Hos nyfødte er den vanligste behandlingen Frejkas pute. Ved bruk av denne utvikler de fleste normale hofter. Manglende eller mislykket behandling kan gi en dysplastisk hofte, som medfører endrete mekaniske forhold i hofteleddet. Dette disponerer for økt bruskslitasje, og fare for utvikling av artrose (slitasjegikt) i hoften, som kan gi behov for en totalprotese i hoften (kunstig hofteledd). 

Engesæters avhandling består av fire arbeider. De to første arbeidene omhandler unge voksne som har fått en totalprotese i hofteleddet på grunn av hofteleddsdysplasi. Artiklene har utgangspunkt i data fra Medisinsk Fødselsregister og Nasjonalt Register for Leddproteser. Studien fant en 2,6 ganger økt risiko for totalprotese i hoften i ung voksen alder dersom man var født med hofteleddsinstabilitet. Videre var hofteleddsdysplasi årsaken til en firedel av alle hofteproteser hos personer under 40 år. Dysplasidiagnosen er sent diagnostisert, noe som indikerer at klinisk undersøkelse for hofteleddsdysplasi hos nyfødte ikke er en tilstrekkelig screeningmetode for å oppdage de hoftene som krever totalprotese i ung voksen alder. 

Røntgenbilder er sentrale i diagnostikk av hofteleddsdysplasi og flere ulike røntgenmål brukes for å identifisere dysplastiske hofter. I de to siste arbeidene undersøkte Engesæter repeterbarheten og forekomsten av hofteleddsdysplasi med ulike røntgenmål hos voksne. Studiene viste stor variasjon i reproduserbarheten for de ulike målene, men fant akseptable resultater for de mest brukte. En høyere forekomst av enkelte røntgenmål blant skjelettmodne nordmenn, sammenlignet med studier fra andre land, ble funnet. En genetisk predisposisjon er en mulig forklaring, men så langt er det ingen studier som bekrefter en slik teori. 

Personalia:
Ingvild Øvstebø Engesæter (f. 1984) fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2008. Turnustjenesten ble gjennomført på Haukeland Universitetssykehus og i Askøy kommune. Hun startet sitt forskningsarbeid under studietiden, men etter fullført turnustjeneste begynte hun i en stipendiatstilling finansiert av Helse-Vest. Hovedveileder har vært professor Karen Rosendahl og medveiledere har vært professor Stein Atle Lie og seksjonsoverlege Jonas M. Fevang.