Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Høstmøtet 2022

Informasjon om abstrakter

Portal for innlevering av abstrakt er ikke ferdig enda. Oppdatering kommer så fort den er ferdigstilt.
6. mai 2022

Abstraktene skal være maksimalt 300 ord inkludert referanser, ekskludert tittel, fortatternavn og arbeidssted/tilhørighet. Det er ikke mulig å legge inn tabeller. Fra 2019 må du oppgi tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter, dersom du ikke har konflikter så oppgir du «ingen konflikter» i fritekstfeltet.

Abstraktene deles inn som følger:
Tittel
Bakgrunn
Materiale og metoder
Resultater
Konklusjon
Referanser
Alle må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Fagområder:
Artroskopi
Barn
Hånd
Fot/Ankel
Protese
Traume
Skulder/Albue
Rygg/Spinal
Osteoporose/beinhelse
Frist for innsending av abstrakter er 31. august 2022. Denne er absolutt av hensyn til publisering av høstmøteboken.