Informasjon om utforming av abstrakt

Portal for innlevering av abstrakt er åpen.

Portal for innlevering av abstrakter til Høstmøtet 2022:

1. Gå til: https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=nofhost2022

2. Opprett ny bruker

3. Send inn abstrakt

 

Abstraktet skal være maksimalt 300 ord, ekskludert tittel, fortatternavn og arbeidssted/tilhørighet. Det er ikke mulig å legge inn tabeller eller figurer. Fra 2019 må du oppgi tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter, dersom du ikke har konflikter så oppgir du «ingen konflikter» i fritekstfeltet.

Abstraktene deles inn som følger:
Tittel
Bakgrunn
Materiale og metoder
Resultater
Konklusjon

Alle må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Fagområder:
Artroskopi
Barn
Hånd
Fot/Ankel
Protese
Traume
Skulder/Albue
Rygg/Spinal
Osteoporose/beinhelse

Frist for innsending av abstrakter er 31. august 2022. Denne er absolutt av hensyn til publisering av høstmøteboken.