Informasjon til deg som skal være moderator

Her kommer informasjon til deg som skal være moderator på Frie foredrag sesjonene.

1.     Det skal være to møteledere som styrer hver sesjon.
2.     Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper.
3.     Ved forfall må møteleder selv ta ansvar for å finne en erstatter, i samråd med tilhørende faggruppe.
4.     Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av programmet.
5.     Møt i god tid før sesjonen starter, minimum 10 minutter.
6.     Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at de er lette å finne for foredragsholderne.
7.     Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter er satt av til diskusjon, dvs et par spørsmål.
8.     Hold tiden (både start og stopp).
9.     Les abstraktene og forbered et spørsmål i tilfelle det ikke kommer noen fra salen.
10.  Tilkall teknisk assistent ved sekretariatet ved problemer. Telefonnummer vil bli oppgitt i forelesningssal og på tekniker/speaker-ready rommet.
11.  Endinger av rekkefølge for foredrag må kun gjøres der det er absolutt nødvendig.
12.  Deltakerne forholder seg til oppgitte tidspunkt og forventer at disse holdes.

13.  Husk å oppfordre deltakerne til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om kaffe og lunsj.