Innsending og utforming av abstrakt

Abstraktportalen er stengt for i år.

Portal for innlevering av abstrakt til Høstmøtet 2023:

1. Gå til https://www.appinconf.com/kas/Abstract?projectName=nofhost2023

2. Opprett bruker

3. Send inn abstrakt

 

Abstraktet skal være maksimalt 300 ord, ekskludert tittel, fortatternavn og arbeidssted/tilhørighet. Det er ikke mulig å legge inn tabeller, figurer eller referanser. Fra 2019 må du oppgi tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter, dersom du ikke har konflikter så oppgir du «ingen konflikter» i fritekstfeltet.

Abstraktene deles inn som følger:
Tittel
Bakgrunn
Materiale og metoder
Resultater
Konklusjon

Alle må oppgi eventuelle interessekonflikter.

Fagområder:
Kneartroskopi
Barn
Hånd
Fot/Ankel
Protese
Traume
Skulder/Albue
Rygg/Spinal
Osteoporose/beinhelse

Frist for innsending av abstrakter er 31. august 2023 kl 23.59. Denne fristen er absolutt av hensyn til publisering av høstmøteboken.