Praktisk informasjon til deg som skal være foredragsholder

Her er litt praktisk informasjon til deg som skal holde foredrag

Informasjon til foredragsholderne
 
1.     Forbered en 8-minutters presentasjon i en av de to nyeste utgavene av Office powerpoint i 16:9 format. Det er satt av 8 minutter til foredraget og 2 minutter til spørsmål. Vi er veldig strenge på tiden.
2.     Alle foredragsholderne, inkludert de som skal holde foredrag på symposiene må levere sine bidrag på USB-penn til teknikerne på sekretariatet (rom 303) i god tid før de respektive sesjonene, senest 5 timer før.
3.     Presentasjonen merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel «234 Tor Torsen». Abstrakt og abstraktnummer finner du på nettsidene www.ortopedi.no eller appen som du får tilgang til når du melder deg på.
4.     Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpoint presentasjonen før du legger de inn i powerpoint presentasjonen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med.
5.     Alternativt kan videoen integreres (embeded). Da vil størrelsen på presentasjonen gå noe opp (avhengig av videostørrelsen). 
6.     Filtyper for video i powerpoint som fungerer:
·      Windows video file: .avi (some .avi files may require additional codecs)
·      MP4 video file: .mp4, .m4v, .mov
·      Movie file: .mpg eller .mpeg
·      Windows Media Video file: .wmv
7.     Teknikerne legger presentasjonen på “skrivebordet” på PCen i auditoriet.
8.     Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få det opp på skjermen, evt. gjør møtelederne det.
Under presentasjonen benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner