Norsk ortopedisk forening

Høstmøtet

Informasjon for foredragsholder

2. oktober 2018
 1. Du har 8 minutter taletid, deretter er det 2 minutter til spørsmål fra salen eller moderatorer.
 2. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag på USB-penn til våre teknikere på sekretariatet (rom 303) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
 3. Alle presentasjoner anbefales levert på en av de to nyeste utgavene av Powerpoint i Office i 16:9 format.
 4. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel ”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no, i Høstmøteboken eller i AppInConf.
 5. Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpointen før du legger de inn i powerpointen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med.
 6. Eller simpelten integrer den (embed) videoen så slipper du dette. Da vil størrelsen på presen- tasjonen gå noe opp (avhengig av videostørrelse). For å lære dette kan du se på Microsoft sin opplæringsvideo.
 7. Filtyper for video i Powerpoint som fungerer:Windows
  • Video file:.avi (some .avi files may require additional codecs)
  • MP4 Video file:.mp4, .m4v, .mov
  • Movie file:.mpg eller .mpeg
  • Windows Media Video file:.wmv
 8. Teknikerne legger presentasjonene på «skrivebordet» på PCen i auditoriet.
 9. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt. gjør møtelederne det.
 10. Under presentasjonene benyttes bøylemikrofon.
 11. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må man selv møte før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).