Norsk ortopedisk forening

Høstmøtet

Informasjon for møteledere

2. oktober 2018
 1. Det skal være 2 møteledere som styrer hver sesjon.
 2. Møtelederne utvelges av Nof´s faggrupper etter at alle abstraktene har kommet inn.
 3. Ved forfall må møtelederne selv ta ansvar for å finne en erstatning i samråd med tilhørende faggruppe.
 4. Meld eventuelle endringer til den ansvarlige i Nof på sekretar@ortopedi.no for justering av programmet.
 5. Møt i god tid før seksjonen starter, minimum 10 minutter.
 6. Sett deg inn i hvordan PC og mikrofoner fungerer. Organiser foredragene slik at disse er lette å finne for foredragsholderne.
 7. Foredragsholderne har 8 minutter taletid, 2 minutter til diskusjon, dvs. et par spørsmål.
 8. Hold tiden (både start og stopp)!
 9. Les abstraktene og forbered et spørsmål i tilfelle det ikke kommer noen fra salen.
 10. Tilkall teknisk assistent fra sekreteriatet ved problemer. Telefonnummer vil bli oppgitt i forelesningssal og på tekniker/speaker-ready rommet.
 11. Endringer av rekkefølge for foredrag må kun gjøres når det er absolutt nødvendig.
 12. Deltagerne forholder seg til oppgitte tidspunkter og forventer at disse holdes.
 13. Husk å oppfordre deltagere til å besøke utstillingene før hver pause, samt informere om at kaffe og lunsj serveres inne i utstillingen.