Register

Nasjonalt Register for Leddproteser  ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.

Nasjonalt Korsbåndregister ble etablert i 2004 og Nasjonalt Hoftebruddregister fulgte like etter i 2005. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009. 

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013. Registeret ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi.  Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside.

Driften av registrene finansieres  av Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.