Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Register

Nasjonalt Register for Leddproteser  ble etablert i 1987 av Norsk ortopedisk forening etter at det tidlig på 1980-tallet ble avdekket bruk av dårlige hofteproteser. Registeret ble utvidet til å omfatte alle leddproteser fra 1994 og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2009.

Nasjonalt Korsbåndregister ble etablert i 2004 og Nasjonalt Hoftebruddregister fulgte like etter i 2005. Begge registrene ble godkjent som nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 2009. 

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene alle nye tilfeller av barnehoftelidelser og ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp  i 2010 med registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013. Registeret ble godkjent som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen.

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi.  Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside.

Driften av registrene finansieres  av Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.