Aase Bye og Trygve J. B. Hoff´s fond

Stipendet skal brukes til utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.

Fondet er ment som en takk for behandling Aase Bye fikk. Fra fondet utdeles kr. 55 000 årlig.

I styret sitter nå Olav Reikerås og Lars Engebretsen samt en representant fra Universitetet i Oslo. Stipendet utlyses i Norsk Lysningstidene, Aftenposten og ved oppslag på universitetene.

Nærmere informasjon finner du på UNIFORs nettsted

Søknadsfrist i februar.