Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Stipender

Aase Bye og Trygve J. B. Hoff´s fond

Stipendet skal brukes til utvikling av fagområdet ortopedisk kirurgi.
8. oktober 2018

Fondet er ment som en takk for behandling Aase Bye fikk. Fra fondet utdeles kr. 55 000 årlig.

I styret sitter nå Olav Reikerås og Lars Engebretsen samt en representant fra Universitetet i Oslo. Stipendet utlyses i Norsk Lysningstidene, Aftenposten og ved oppslag på universitetene.

Nærmere informasjon finner du på UNIFORs nettsted

Søknadsfrist i februar.