Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Stipender

Jan A. Pahles forskningslegat

Legat til revmakirurgisk og tverrfaglig revmatologisk forskning
8. oktober 2018

Formål: å gi støtte til kandidater som utmerker seg
i sitt arbeid til fremme for og videreutvikling av dette felt.
 
Søknadsfrist er 1.oktober hvert år
Søknadsskjema og opplysninger får du på Norsk Revmatikerforbunds nettsted.

eller Oslo Sanitetsforening,
Fredrikke Qvamsgt.1
0172 Oslo.
Tlf: 22 98 39 00