Nof LIS-stipend

til støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, eller kurs- og kongressdeltakelse for Leger i Spesialisering.

Stipendet er på kr 50.000.

Vedtekter for Norsk ortopedisk forenings (Nofs) stipend for leger under utdanning:

1. Norsk ortopedisk forenings stipend gis til et medlem under utdanning etter søknad.

2. Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte til forskningsarbeid, eller hospitering ved annet sykehus i inn eller utland for fordypning i et spesielt fagområde av minst 3 måneds varighet.

3. Stipendet er på kr 50.000 og utdeles en gang årlig. Stipendet kan eventuelt deles på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings generalforsamling velger et stipendstyre på 5 medlemmer. Stipendstyret har en funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes til leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi rapport

8. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall forandre statuttene for stipendet etter forslag fra ett eller flere medlemmer.