Nof stipend

Til støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdanning, eller kurs- og kongressdeltakelse.

Stipendet er på kr 50.000 og ble opprettet i 1982.

Vedtekter for Norsk ortopedisk forenings (Nofs) stipend:

1. Norsk ortopedisk forenings stipend gis til et medlem etter søknad.

2. Stipendet gis til medlemmer for økonomisk støtte til forskningsarbeid, videre- og etterutdannelse, eller kurs og kongressdeltakelse.

3. Stipendet er på kr 50.000 og utdeles en gang årlig. Stipendet kan eventuelt deles på flere søkere.

4. Norsk ortopedisk forenings generalforsamling velger et stipendstyre på 5 medlemmer. Stipendstyret har en funksjonstid på 4 år.

5. Søknadsfristen er 31. august

6. Søknaden sendes til leder@ortopedi.no

7. Mottakeren forplikter å avgi rapport

8. Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall forandre statuttene for stipendet etter forslag fra ett eller flere medlemmer.