Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Stipender

Norsk forening for håndkirurgis pris

Prisen utdeles til beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra unge kirurger
8. oktober 2018

Styret kan tildele en pris på inntil kr. 5000,- for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra leger i utdanningsstilling. Hvis prisvinneren ikke er medlem av foreningen, vil foreningen dekke medlemskontingenten det første året. Man kan bare vinne prisen en gang.