Norsk forening for håndkirurgis pris

Prisen utdeles til beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra unge kirurger

Styret kan tildele en pris på inntil kr. 5000,- for beste håndkirurgiske høstmøteforedrag fra leger i utdanningsstilling. Hvis prisvinneren ikke er medlem av foreningen, vil foreningen dekke medlemskontingenten det første året. Man kan bare vinne prisen en gang.