Norsk forening for håndkirurgis reisestipend

Styret kan tildele et eller flere reisestipend på inntil kr. 10.000,- til medlemmer for å besøke håndkirurgiske avdelinger i andre land, fortrinnsvis skandinaviske.

Førstegangssøkere vil bli prioritert. Søknader sendes til styret ved sekretæren og bør inneholde opplysninger om reisemål, fordypningstema, varighet og kostnadsoverslag. Søknadsfristen er 1. september. Tildeling bekjentgjøres på årsmøtet. Etter reisen må stipendiaten publisere et reisebrev i NOP-posten, Tidsskrift for Den norske lægeforening eller tilsvarende organ. Det bør fremgå at reisen er støttet av stipend fra Norsk forening for håndkirurgi. Kopi av reisebrev samt regnskap for reisen sendes til styrets sekretær, hvoretter utbetaling av stipendmidlene kan finne sted. Hvis stipendiaten ikke har oppfylt betingelsene for utbetaling av stipendet innen 1. september det påfølgende år, går stipendbeløpet tilbake til foreningen.

Skriv søknad i Word-format til sekretær i Norsk forening for håndkirurgi.

Navn
Stilling
Arbeidssted
Adresse
E-post adresse
Telefonnummer
Prosjektbeskrivelse
Formål