Norsk forening for skulder og albuekirurgi - stipend

Foreningen vil i forbindelse med Ortopedisk Høstmøte dele ut stipend til beste foredrag innen skulder og albuekirurgi. Stipendet er på kr 10.000. Alle innsendte abstract og tilhørende presentasjon under høstmøtet vurderes, og en bedømmelseskomite tar den endelige avgjørelse.