Smith & Nephew´s Forskningsstipend

Til støtte for basalforskning og klinisk forskning innen implantatkirurgien.

Stipendet er på kr. 50 000,- og ble opprettet i 1993 av Smith & Nephew A/S.

Vurderingskomiteen består av Tina Strømdahl Wik og Lars Engebretsen som representanter fra Nof.

Søknadsfrist innen 30.september.

johan.dahlstrom@smith-nephew.com
leder@ortopedi.no