Smith & Nephew´s Forskningsstipend

Til støtte for basalforskning og klinisk forskning innen protese og traume.

Stipendet er på kr. 50 000,- og ble opprettet i 1993 av Smith & Nephew A/S.

Vurderingskomiteen består av Tina Strømdahl Wik og Kaare Midtgaard.

Søknadsfrist innen 30.september.

Benytt standarsd søknadskjema som ligger på Nof`s nettside.

Her er statuttene:


Statutter Smith+Nephew Ortopedistipend

Til støtte for forskning innen protese- og traume


1. Stipendets navn: Smith+Nephew’s Ortopedistipend – Protese og traume

2. Stipendet er opprettet i henhold til avtale mellom Norsk Ortopedisk Forening og Smith+Nephew A/S.

3. Stipendet gis medlemmer av Norsk Ortopedisk Forening etter søknad.

4. Stipendets totale størrelse er kr 50.000,-. Stipend gis ikke til fullførte prosjekter.

5. Stipendet kan deles på flere søkere.

6. Søknaden skal bestå av en prosjektbeskrivelse som også klart viser hva midlene skal brukes til.

7. Forskningsprosjektene skal omhandle protese- eller traume

8. Stipendstyret foretar utlysning av stipendet som tildeles etter skriftlig søknad. Eget søknadsskjema benyttes.

9. Stipendiatene skal i ettertid kunne gi en redegjørelse til stipendstyret for fremdriften av prosjektet. Dette vil bli trykket i Norsk Ortoped Post.

10. Vedtak om tildeling fattes av et stipendstyre med 2 medlemmer utnevnt av Norsk Ortopedisk Forening for 3 år.

11. Statuttene kan endres etter avtale mellom Norsk Ortopedisk Forening v/stipendstyret og Smith+Nephew A/S.

svein-ingar.fossdal@Smith-Nephew.com
leder@ortopedi.no