Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Stipender

Stipend Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi

Stipendet Norsk forening for Hofte- og Knekirurgi
8. oktober 2018

NFHKK stipend
deles ut hvert år på høstmøtet til beste studie/abstract innen hofte eller kneprotesekirurgi pålydende kr 10.000,-