Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Norsk ortopedisk forening
TEMA

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Faggruppen er en underforening av Norsk ortopedisk forening.

Her finner du aktuelle saker, retningslinjer og informasjon om konferanser.
Illustrasjon av et hofteben med osteperose. Bilde fra Istockphoto.com Foto: CreVis2

Aktuelt

Fag

Medlem

Vi har nå over 300 medlemmer i form av en e-post adresseliste med interesserte, flest ortopeder, men også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent.

Send e-post til osteoporosenof@gmail.com for å bli medlem!