Norsk ortopedisk forening

Fag

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.
24. januar 2019