Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Aktuelt

Call to action

Bedre behandling for pasienter med lavenergibrudd. Fragility Fracture Network (FFN) og 80 andre organisasjoner over hele verden krever at det snarlig iverksettes systematisk behandling av pasienter med lavenergibrudd. Målet er å bevare funksjon og unngå nye brudd.
24. januar 2019

Oppropet «A Global Call to Action» er publisert i august i Injury og er fritt tilgjengelig ut november. Leder av FFN Norge, ortoped Frede Frihagen, har også skrevet en pressemelding som kan lastes ned her.