Ortogeriatrisk vårmøte - en stor suksess!

Møtet ble en stor suksess med 130 deltagere fra hele landet. Vi ses neste år! Noen av presentasjonene fra møtet er tilgjengelige for nedlasting her.
Fragility Fracture Network logo
FFN's logo