Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Aktuelt

Ortogeriatrisk vårmøte - en stor suksess!

Møtet ble en stor suksess med 130 deltagere fra hele landet. Vi ses neste år! Noen av presentasjonene fra møtet er tilgjengelige for nedlasting her.
22. mai 2019
Fragility Fracture Network logo
FFN's logo