Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Aktuelt

Prosedyre for tidlig rehabilitering etter hoftebrudd

Fysioterapeutene ved OUS har laget en prosedyre for tidlig rehabilitering etter hoftebrudd.
8. mai 2019