Prosedyre for tidlig rehabilitering etter hoftebrudd

Fysioterapeutene ved OUS har laget en prosedyre for tidlig rehabilitering etter hoftebrudd.