Stipend for ikke-leger til FFN Global Congress 2022

https://www.flickr.com/photos/96346885@N04/15770217641/
Melbourne Australia

Utlysning av reisestipend FFN Melbourne, Australia - OBS! Søknadsfrist 1.mars 2022. 

 

Faggruppe for Osteoporose og Benhelse lyser ut 2 reisestipend på hver 15 000 kr for "ikke-leger" til FFN Global Congress i Melbourne 20.-22. oktober 2022. 


Send en søknad på max 1 A4 side til osteoporosenof@gmail.com og begrunn hvorfor du bør få stipend til FFN Global Congress 2022. Legg ved budsjett. Stipendet vil delvis dekke deltakeravgift, reise og overnatting.


For påmeldingsfrist til kongressen, følg med på https://www.fragilityfracturenetwork.org/. Ikke gå glipp av «early bird registration»-fristen! 


Kriterier lagt til grunn for innstilling vises under. Følg disse for å øke din sjanse for å vinne stipend! 


A) Søker er helsepersonell, utenom leger.
B) Søker jobber i spesialfunksjon (f.eks. koordinator/FLS-ansvarlig).
C) Søker redegjør tydelig for hva de jobber med, eller planlegger å jobbe med. Spesielt positivt hvis det er i direkte tilknytning til eldre med brudd. God begrunnelse for hvorfor akkurat de skal få stipend?
D) Orto-tilknytning prioriteres, men ingen forutsetning.
E) Søknaden er på maksimalt 1 side og inneholder budsjett. Søknaden skal være et eget vedlegg som Word eller PDF-fil. Filnavnet skal angis som «fornavn.etternavn.docx» eller «fornavn.etternavn.pdf». 
F) Søknaden er sendt innen fastsatt frist.
G) Søkt tidligere teller positivt, søkere som ikke tidligere har fått stipend prioriteres.
H) Geografisk spredning tatt i betraktning tidligere vinnere.
I) Det teller positivt for søknaden dersom annen finansiering også er søkt. (f.eks. Stipend fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), Faggruppe for sykepleiere i ortopedi (NFSO), annet)
J) Det teller positivt for søknaden dersom man anfører plan om å publisere en reiserapport i et fagblad (f.eks. Sykepleien). Vinnere vil oppfordres til dette. 

 


Ser frem til mange gode søknader!


Hilsen 


Lene Solberg
Leder faggruppe for osteoporose og benhelse, Norsk ortopedisk forening


Geir Hjorthaug
Stipendkomiteen faggruppe for osteoporose og benhelse, Norsk ortopedisk forening