Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

Ny redigert utgave av FOBs behandlingsveileder for sekundærforebygging av brudd er klar og kan lastes ned her. 

Faggruppe for osteoporose og benhelse i Norsk ortopedisk forening (NOF) har laget en veileder for utredning og behandling av osteoporose hos menn og kvinner > 50 år med brudd for å gjøre det enkelt for ortopeder å starte behandling for osteoporose hos pasienter som har økt risiko for nye brudd. Veilederen ble publisert første gang i 2015 og har gjennomgått flere revisjoner. Dette er 5. versjon og den er utarbeidet i samarbeid med Norsk endokrinologisk forening.

For pasienter som ikke har hatt brudd, henvises til Nasjonal veileder i endokrinologi (www.endokrinologi.no)
behandlingsveileder
Side 1 behandlingsveileder
side 2
Side 2 behandlingsveileder
Side 3
Side 3 behandlingsveileder