Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

FOBs behandlingsveileder ved lavenergibrudd er revidert og kan nå lastes ned i versjon 4.
24. januar 2019
Første del av behandlingsalgoritmen. Bilde fra PDF om behandlingsalgoritme
Første del av behandlingsalgoritmen. Bilde fra PDF om behandlingsalgoritme
Andre del av behandlingsalgoritmen. Bilde fra PDF om behandlingsalgoritme
Andre del av behandlingsalgoritmen. Bilde fra PDF om behandlingsalgoritme

Faggruppe for osteoporose og benhelse har utarbeidet en veileder for utredning og behandling av osteoporose hos menn og kvinner > 50 år med brudd slik at det skal være enkelt for ortopeder å starte behandling for osteoporose hos pasienter med lavenergibrudd. Veilederen ble publisert første gang i 2015 og har gjennomgått flere mindre revisjoner. Revisjonen i år er større. De viktigste endringene er anbefaling om at alle sykehus har en «fracture liaison service» (FLS) for å fange opp og utrede pasienter med økt risiko for nye brudd. Denosumab (prolia) bør brukes med varsomhet på grunn økt risiko for vertebrale brudd når den seponeres. Hvis pasienter starter med denosumab bør de bruke det livslangt eller så bør seponering etterfølges av minst ett år med bisfosfonater. Pasienter som behandles for osteoporose bør følges med årlige målinger av benmarkøren P1NP for å se på effekt av behandling.