Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.