Norsk ortopedisk forening

Fagmedisinsk forening

Fag

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.
24. januar 2019