Hva er en FLS (Fracture Liaison Service)?

Det Internasjonale Osteoporose forbundet har i 2024 drevet en 10 år lang kampanje under fanen "Capture the Fracture". Capture the Fracture har fokus på implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd rundt om i hele verden. Disse modellene, som skal fange opp lavenergibruddpasientene for å adressere f.eks underliggende osteoporose, falltendens osv., kalles Fracture Liasion Services (FLS).

Klikk deg rundt på Capture the Fracture sine nettsider for gode råd og konkrete tips til hvordan opprette og drifte en FLS.