Prosedyre-samling

Her samler vi relevante prosedyrer fra andre sykehus rundt om i Norge.

NB! Vi i FOB har ingen redigeringsansvar for disse lenkene, eventuelle spørsmål må tas med eierne av de ulike prosedyrene.

Stavanger universitetssykehus: